อบรมเตรียมความพร้อม

นักศึกษาก่อนที่จะออกฝึกปฎิบัติสหกิจศึกษาจะต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฎิบติสหกิจศึกษา

ออกฝึกสหกิจศึกษา

นักศึกษาที่ผ่านการอบรมต้องออก
ปฎิบัติสหกิจศึกษาเป็นระยะเวลา 16สัปดาห์ หรือ4เดือน ภายใต้เงื่อนไข

สัมนาหลังปฏิบัติสหกิจศึกษา

นักศึกษาที่ผ่านการปฎิบัติสหกิศึกษาแล้วต้องกลับมาสัมมนาหลังปฏิบัติสหกิจศึกษาเพื่อประกวดผลงานสหกิจศึกษาและถ่ายทอดประสบการสู่รุ่นน้องต่อไป

ประกวดผลงานระดับเครือข่าย

หลังจากได้ผู้ชนะการประกวดแล้วนักศึกษาตัวแทนที่ออกปฏิบัติสหกิจของมหาวิทยาลัยต้องไปประกวดผลงานระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ต่อไป

การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฎิบัติสหกิจ

การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฎิบัติสหกิจนั้นจะต้องเข้าอบรมทั้งหมด 2วัน โดยจะต้องได้รับความรู้ความสามารถหลาย ๆ ด้านในการปฎิบัติตัวในสถานประกอบการโดยวิทยาการผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

Template built with Twitter Bootstrap

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus interdum erat libero, pulvinar tincidunt leo consectetur eget. Curabitur lacinia pellentesque libero, pulvinar tincidunt leo consectetur eget. Curabitur lacinia pellentesque libero, pulvinar tincidunt leo consectetur eget. Curabitur lacinia pellentesque

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus interdum erat libero, pulvinar tincidunt leo consectetur eget. Curabitur lacinia pellentesque libero, pulvinar tincidunt leo consectetur eget. Curabitur lacinia pellentesque libero, pulvinar tincidunt leo consectetur eget. Curabitur lacinia pellentesque

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus interdum erat libero, pulvinar tincidunt leo consectetur eget. Curabitur lacinia pellentesque libero, pulvinar tincidunt leo consectetur eget. Curabitur lacinia pellentesque libero, pulvinar tincidunt leo consectetur eget. Curabitur lacinia pellentesque

ข่าวสหกิจศึกษา

ประกวดผลงานนักศึกษา

วันที่ 11 มีนาคม 2563* ณ ห้องประชุม1 อาคารสิรินธร​ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เวลา13:00 งานสหกิจศึกษาและพัฒ​นา​อาชีพสำนักส่งเสริม​วิชาการ​และงานทะเบียนได้จัดโครงการสัมมนาหลังปฏิบัติ​สหกิจศึกษาและประกวดผลงานนักศึกษา​สหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา2563 มีผลงานที่นำเสนอทั้งหมด10ผลงาน จากนักศึกษาที่ฝึกสหกิจเสร็จสิ้นปีการศึกษา 2/2562

Template built with Twitter Bootstrap

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus interdum erat libero, pulvinar tincidunt leo consectetur eget. Curabitur lacinia pellentesque libero, pulvinar tincidunt leo consectetur eget. Curabitur lacinia pellentesque libero, pulvinar tincidunt leo consectetur eget. Curabitur lacinia pellentesque

Template built with Twitter Bootstrap

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus interdum erat libero, pulvinar tincidunt leo consectetur eget. Curabitur lacinia pellentesque libero, pulvinar tincidunt leo consectetur eget. Curabitur lacinia pellentesque libero, pulvinar tincidunt leo consectetur eget. Curabitur lacinia pellentesque

Our Partners

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Have a question or need a custom quote?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation +0123 456 70 80